bergliot

logo HABI

Automasjon

Automatikk/automasjon er styringssystem for eksempel ventilasjonsaggregat. Automatikk er en viktig kontroller/styrings enhet for at ventilasjonssystemet skal fungere, riktige luftmengder, varme/kjøling, vann. Automatikk i form av SD anlegg er mer og mer utbrett, dette for å bedre overvåking/kontroll av ventilasjonsanlegg, raskere oppdage feil/mangler. Dette muliggjør endringer av diverse parameter direkte fra pc. Styringssystemet kan legges inn med alarmer for at bruker/styrer lett skal oppdage eventuelle feilkoder. 

 

Et sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) er i hovedsak en overordnet styring av det tekniske anlegg i et bygg. På et sentralt kontor plasseres en pc med programvare som kommuniserer mot automatikkutstyr plassert i fordelings- og automatikktavler i byggene. Fra denne pc'en programmeres eksempelvis driftstider for ventilasjon eller ønsket temperatur i et kontor/kontorer. SD-anlegget registrerer kontinuerlig energiforbruk og styrer de tekniske parameter slik at dette utnyttes optimalt med tanke på energi. Det er mulig å definere hvilke funksjoner en ønsker overvåket/fjernstyrt på de forskjellige tekniske anleggene, så som ventilasjonsanlegg, varmeanlegg.. Mulighetene med SD-anlegg er mange, og begrensningene blir færre og færre.

 

Hensikten med SD-anlegg er å redusere driftskostnadene og god kontroll. Dette oppnås ved å redusere energiforbruket, velge billigste energiform, utnytte anlegget maksimalt som innstilling av temperatur, driftstider for ventilasjonsanlegg, valg av rimeligste energiform. Systemene varsler avvik fra innstilte verdier, og gir straks beskjed om hva feilen består i. Dette frigjør tidkrevende oppgaver, samtidig som ønskede endringer kan programmeres raskt og effektivt.

 

Fordeler med SD-anlegg:

 • Redusert forbruk gir reduserte kostnader.
 • Valg av rimeligste energiform.
 • Fanger umiddelbart opp feil på tekniske anlegg, hindrer økte utgifter.
 • Enklere beregning av energikostnader.
 • Bedre inneklima ved temperaturregulering.
 • Lettere å samkjøre varme- og ventilasjonsanlegg.
 • Ventilasjon kan styres etter behov.
 • Regulering av luftmengder og logging av CO2.
 • Et effektivt og nyttig verktøy for driften.
 • Enklere styring av kompliserte anlegg.
 • Rask og god rapportering av driftsstatus.
 • Nyttig diagnoseverktøy for feilsøking og innregulering