bergliot

logo HABI

Randaberg VGS 

 

På Randaberg VGS ble det eksisterende vetnilasjonsanlegget heiset ut og gjort klart for innhenting av nye

aggregater med større luftmengde og energibesparelse!